Najaarsexcursie 2014

Bezoek op 20 november het gerenoveerde restauratieatelier van de Koninklijke Bibliotheek.

Het atelier is in het afgelopen jaar grondig verbouwd en zo geschikt gemaakt voor hedendaagse conserveringstaken. We worden ingewijd in de moderne, weinig ingrijpende restauratietechnieken die worden toegepast als de restaurator een oude druk voorbereidt om deze schadevrij te kunnen digitaliseren. Om welke boeken dat gaat, zien we in het magazijn. Tot slot wordt ons een blik gegund in de ruimte waar, met speciale apparatuur, de oude drukken van de KB gedigitaliseerd worden.

Om 14.15 uur worden we ontvangen op de Koninklijke Bibliotheek. Tanja de Boer, hoofd Collectiebehoud van de KB, heet ons welkom. Na een korte introductie neemt restaurator Constant Lem ons mee op een rondgang door het nieuwe atelier en het magazijn. We sluiten het bezoek af met een borrel (tot circa 17.00).

Aanmelden
Graag ontvangen we  uw aanmelding voor 14 november a.s.via info@boekgeschiedenis.nl.