Leerstoelendag 2018

Op vrijdag 14 december rondt de Dr. P.A. Tiele-Stichting het jaar feestelijk af met lezingen over boekwetenschappelijk onderzoek. Komt u luisteren naar colleges over bijzondere boekverzamelingen en het moderne lezen? 

De Tiele-leerstoelendag heeft dit jaar een dubbele thematiek. In het eerste gedeelte van de lezingenmiddag staat het onderzoek naar het verzamelen van boeken in de achttiende eeuw centraal. Prof. dr. Paul Hoftijzer, bijzonder hoogleraar boekgeschiedenis vanwege de Tiele-Stichting aan de Leidse Universiteit, bespreekt een uiterst merkwaardige bibliotheek van een van origine Duitse geleerde in Leiden, die tot nu toe geheel onopgemerkt is gebleven. Alex Alsemgeest, die in Leiden bij prof. Hoftijzer boekgeschiedenis heeft gestudeerd en wiens Masterscriptie over Zweeds-Nederlandse boekhandelsbetrekkingen dit jaar bekroond is met de scriptieprijs van de Tiele-Stichting, gaat in zijn lezing in op de befaamde bibliotheek van Charles de Geer in Leufstabruk. Beide lezingen worden gevolgd door discussie.

Na de pauze is de aandacht gericht op het moderne leesonderzoek. Prof. dr. Adriaan van der Weel, eveneens Tiele-hoogleraar te Leiden, gaat in op verschil tussen (bewuste) leesdoelen en (vaak onbewuste) leeseffecten. Niels Bakker, promovendus en onderzoeker van de Stichting Lezen, gaat in op zijn dissertatie-onderzoek naar verschillen tussen lezen van papier en lezen van het scherm. Welke effecten heeft het lezen van e-boeken op de leeservaring en het tekstbegrip, en maakt het verschil welk apparaat (e-reader, tablet) de lezer gebruikt? Ook hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Na de presentaties bent u van harte uitgenodigd voor de aansluitende borrel.

 

Programma

Vanaf 13:00 Ontvangst met koffie en thee
13:30 Welkomstwoord door voorzitter Hanca Leppink
13:45 Paul Hoftijzer, Duitse bibliotheken in Leiden in de vroegmoderne tijd
Alex AlsemgeestVele wegen die naar Leufsta leiden: de (Nederlandse) herkomst van de 18e-eeuwse bibliotheek van industrieel en entomoloog Baron Charles De Geer
14:30 Discussie
14:40 Pauze
15:00 Adriaan van der Weel, Over het nut van lezende breinen
Niels Bakker, Digitaal lezen, anders lezen?
15:40 Discussie
15:50 Afronding door voorzitter Hanca Leppink
16:00 Borrel in de foyer van de KB

 

In verband met de catering verzoeken wij u vriendelijk om u uiterlijk zondag 9 december aan te melden bij het bureau van de Dr. P.A. Tiele-Stichting (info@tiele-stichting.nl).