Johannes Goedaert Conferentie: Call for Papers

Aan het University College Roosevelt in Middelburg wordt op vrijdag en zaterdag 15 en 16 maart 2019 de Goedaert Conferentie gehouden over het leven, werk en de inspiratie van de Middelburgse entomoloog en fijnschilder Johannes Goedaert.

Deskundigen uit verschillende disciplines zullen inzicht geven in het entomologisch werk van Goedaert (zowel inhoudelijk als boekhistorisch), in de Middelburgse kenniscontext (verzamelcultuur, omgang met naturalia en exotica, schilderkunst, de medische cultuur, de natuurfilosofie, de boekcultuur) en in de wereld van zijn lezers en critici (zowel tijdens zijn leven, als gedurende zijn lange Nachleben). Tenslotte zullen ook moderne entomologen verslag doen van hun confrontatie met het werk van Goedaert.

Johannes Goedaert werd in 1617 in Middelburg geboren en woonde er aan het Molenwater. Hij besteedde er zijn gehele leven aan het opkweken van larven van insecten. Dit deed hij om te kunnen waarnemen, beschrijven en afbeelden hoe de larven of rupsen zich ontwikkelden, zoals van rups tot pop en vlinder, of van made tot pop en vlieg. Zijn waarnemingen werden vanaf 1660 gepubliceerd in de driedelige serie Metamorphosis Naturalis. Zijn publicaties bevatten niet alleen levendige beschrijvingen, maar ook prachtige illustraties, die door Goedaert zelf zijn gemaakt en op verzoek ook door hem werden ingekleurd. Hij was immers niet alleen een grensverleggend entomoloog, maar ook een getalenteerd fijnschilder, tekenaar en etser.

Johannes Goedaert was de ontdekker van de metamorfose van insecten. Hij legde daarmee een belangrijke basis voor de wetenschap van de entomologie. Meer dan honderd Europese soorten werden door hem voor het eerst beschreven, soorten die hij als eerste een Nederlandse naam gaf. Op zijn werk is eeuwenlang, tot op de dag van vandaag, voortgebouwd. In de zeventiende eeuw inspireerde hij ondermeer Christiaan Huygens, Johannes Swammerdam, Maria Sibylla Merian en Stephan Blankaart. In de achttiende eeuw verwees Linnaeus in zijn Systema Naturae naar 70 afbeeldingen van Goedaert. Kunstenaars die zich tot in onze tijd door Goedaert laten inspireren zijn Anita Albus en Wim Hofman.

Het doel van de Goedaert Conferentie is drieledig. Allereerst willen we Goedaert de erkenning en waardering geven die hem gezien zijn uitzonderlijke prestaties en diepgaande invloed toekomt. Ten tweede willen we verder onderzoek naar hem, zijn werk, nalatenschap en omgeving stimuleren. Ten derde hopen we dat hij velen tot inspiratie blijft dienen.

Gevraagde bijdragen: voor deze conferentie zoekt het comité bijdragen die vanuit historisch, filosofisch, taalkundig, ecologisch, entomologisch, kunstzinnig en boektechnisch perspectief het denken en de werkwijze van Goedaert belichten. Een deel van de conferentie zal gewijd zijn aan pogingen het werk van Goedaert te verbinden aan hedendaagse vraagstukken op het gebied van kunst en wetenschap. We verwelkomen ook niet-traditionele vormen van informatie-overdracht. Voorstellen voor een bijdrage aan de Goedaert Conferentie kunnen tot zaterdag 3 november 2018 worden ingediend bij Arjan van Dixhoorn, e-mail: a.vandixhoorn@ucr.nl.

Voor informatie/vragen/belangstelling kan contact worden opgenomen met Kees Beaart: keesbeaart@gmail.com, telefoon 0639666520. Voor specifieke vragen aan Veronica Frenks: veronica@frenks.com.Voor specifieke vragen aan Sophie Krier: sophie@sophiekrier.com.