Jaarboek 1998

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jaargang 5 (1998), 222 p.

Wilt u een exemplaar nabestellen? Gebruik hiervoor s.v.p. het bestelformulier.

Inhoudopgave

 1. 4642_jaarboek1998Manuel Stoffers & Pieter Thijs | De Logica memorativa van Thomas Murner. Het eerste educatieve kaartspel en zijn publicatiegeschiedenis
 2. Pierre Delsaerdt | Libri Liberti. De bibliotheek van Libertus Fromondus (1587-1653)
 3. R.G. Fuks-Mansfeld | Het `heilig ambacht’ in Amsterdam. Titelbladen, colofons en rabbinale goedkeuringen als bron van gegevens over joodse drukkers en zetters in de zeventiende eeuw
 4. P.G. Hoftijzer | Het Nederlandse boekenbedrijf en de verspreiding van Engelse wetenschap in de zeventiende en vroege achttiende eeuw
 5. Jos van Heel | Bolongaro Crevenna: een Italiaans koopman en bibliofiel in Amsterdam
 6. Berry Dongelmans & Silvia Zwaaneveldt | De `Naamlijst der Inteekenaren’ als bron voor onderzoek naar lokale leescultuur
 7. W. van der Molen | Een Nederlandse zakenman in de Javaanse letteren. Daniël Hartevelt (1824-1896) en de Javaanse pers
 8. Ernest Claassen | Het Nederlandsch Magazijn, het Nederlandsch Museum en De Honigbij. Drie geïllustreerde tijdschriften in de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw
 9. Lizet Duyvendak | Gij zult slechts onze boeken lezen. Over lezen en levensbeschouwing
 10. Sophie Levie | Van, voor en door. Over, met en tegen. Vrouwen en hun tijdschriften in de negentiende en twintigste eeuw
 11. Marieke van Delft | Publicaties op het terrein van de boekwetenschap 1997