Presentatie Historische stadsbibliotheken

Geketende boeken, De Librije, Zutphen

Presentatie van het boek Historische stadsbibliotheken in Nederland (en Antwerpen) op donderdag 3 november 2016 in de St. Walburgiskerk te Zutphen.

Het Bestuur van de stichting Librije St. Walburgiskerk te Zutphen en uitgeverij Walburg Pers nodigen u met veel genoegen uit voor de presentatie van het boek Historische stadsbibliotheken, Studies over openbare stadsbibliotheken in Nederland (en Antwerpen).

Historische stadsbibliotheken in Nederland

Historische stadsbibliotheken in Nederland vormt het sluitstuk van de viering in 2014 van het 450-jarig bestaan van de beroemde kettingbibliotheek in Zutphen. De bijdragen van het toen gehouden jubileumcongres worden in dit boek gepresenteerd. Bovendien zijn er artikelen aan toegevoegd over bibliotheken die tijdens het congres
niet behandeld konden worden. Deze bundel geeft in zestien hoofdstukken voor het eerst een overzicht
van de historische stadsbibliotheken in Nederland (en Antwerpen).

Historische stadsbibliotheken in Nederland onder redactie van Ad Leerintveld en Jan Bedaux is een uitgave van de Walburg Pers in Zutphen en verschijnt als deel XVIII in de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel.

De presentatie zal worden omlijst met orgelmuziek gespeeld op het beroemde Baderorgel van de St. Walburgiskerk.

Programma
15.00 uur Ontvangst met koffie en thee
15.30 uur Welkom door Jan van Burk, voorzitter van de Stichting Librije St. Walburgiskerk
15.35 uur Yolanda Ezendam, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, over de bescherming van bibliotheekcollecties krachtens de nieuwe Erfgoedwet
15.50 uur Willem Frijhoff, Erasmus Universiteit Rotterdam, over Zutphen en historische stadsbibliotheken
16.05 uur Marieke van Delft, over de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel
16.10 uur Ad Leerintveld over Historische stadsbibliotheken in Nederland
16.20 uur Aanbieding van het eerste exemplaar aan Mr. G. Vrieze, voorzitter van de Stichting St. Walburgiskerk, Zutphen
16.30 uur Gelegenheid tot aanschaf van het boek, bezichtiging van de librije en receptie
17.30 uur Einde

Als u van de uitnodiging gebruik maakt, moet u zich vóór 28 oktober a.s. aan te melden bij de secretaris van de Stichting Librije St. Walburgiskerk te Zutphen per email: henk.bauer@planet.nl.

Na afloop van de presentatie is het boek te koop voor de speciale prijs van € 35,–i.p.v. € 39,95.

U kunt tot 1 november intekenen op dit boek via Walburg Pers.