Gezocht: secretaris voor reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel

De redactie van de boekenreeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel (BGNB) heeft een vacature voor een nieuwe secretaris. De functie is onbezoldigd, maar biedt veel mogelijkheden om te leren en een netwerk op te bouwen.

De reeks verschijnt onder auspiciën van het samenwerkingsverband van de Dr. P.A. Tiele-Stichting. De reeks wordt uitgegeven door Amsterdam University Press.

Werkzaamheden:

De redactie vergadert elke 2 maanden, veelal met Teams, maar ook een aantal keren fysiek, meestal in Utrecht. Taken zijn het voorbereiden (ism de hoofdredacteur) van de vergadering, notuleren, contact onderhouden met de Tiele-Stichting en ism de coördinator van de Tiele-Stichting en de uitgever (AUP) aanvragen van subsidies.

De redactie bestaat uit:

Dr. Helwi Blom (Universiteit Utrecht)
Dr. Lizet Duyvendak (Open Universiteit)
Dr. Rindert Jagersma (Universiteit van Amsterdam)
Dr. Kasper van Ommen, voorzitter (UB Leiden)
Dr. John Tholen (Bibliotheek Rotterdam)
Dr. Jeroen Vandommele (KB Den Haag)

Meer informatie over de BGNB: Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel | Amsterdam University Press (aup.nl)

Binnenkort verschijnt een nieuw deel in de serie geschreven door René Stuip getiteld Etienne Néaulme. Een Utrechtse uitgever van Franse boeken, 1730-1744.