Frederik Mullerlezing 2017

Op vrijdag 1 september houdt prof. dr. Jos Biemans de negende Frederik Mullerlezing. Het onderwerp van zijn lezing is de vroegste stadsbibliotheek van Amsterdam.

Jos Biemans, bijzonder hoogleraar in de Wetenschap van het Handschrift, houdt zijn lezing met als titel ‘Boek- en bibliotheekarcheologie in de praktijk. Nieuw onderzoek naar de vroegste stadsbibliotheek van Amsterdam (ca. 1400–1632)’.

Archeologie van boek en bibliotheek in de praktijk

De vroegste voorloper van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek was de kerk- en stadsbibliotheek in de Nieuwe Kerk aan de Dam. In 1645 verwoestte een felle uitslaande brand vrijwel het complete dak en het grootste gedeelte van het interieur van dit gebouw. Daarmee ging ook het archief van de kerkmeesters in vlammen op. Gelukkig was de bibliotheek van kerk en stad al in 1632 overgebracht vanuit de kerk naar het gebouw van het Athenaeum Illustre.

Het volstrekt ontbreken van archivalia maakt het schrijven van een geschiedenis van deze bibliotheek tot een bijzondere onderneming. Het eerste overzicht van de collectie biedt de gedrukte bibliotheekcatalogus van 1612. Zo’n 85% van de boeken die daarin beschreven staan, is nog steeds aanwezig bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Zijn daar nog handschriften en gedrukte boeken bij uit het vroegste begin van de Librije? Wat vertellen de bewaard gebleven boeken ons? Waar en hoe stonden zij opgesteld? Zijn er nog andere mogelijkheden om de geschiedenis van deze vroege kerk- en stadsbibliotheek te reconstrueren?

Jos Biemans neemt u zes eeuwen mee terug in de tijd en vertelt over zijn archeologische zoektocht naar de Librije van het middeleeuwse en vroegmoderne Amsterdam.

Jos Biemans
Jos Biemans. Foto Eduard Lampe.

Jos Biemans. Foto Eduard Lampe.

Jos A.A.M. Biemans (1951) is medio-neerlandicus, paleograaf en codicoloog. Zijn voortdurende onderzoek en vele publicaties betreffen daarom vooral het middeleeuwse schrift en boek, als ook de handschriftelijke overlevering van de Middelnederlandse letterkunde. Daarnaast verzorgt hij sinds 1986 het onderwijs in de geschiedenis van het middeleeuwse schrift en boek aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

In 2004 werd Jos Biemans benoemd tot bijzonder hoogleraar in de wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500–1500). Zijn leerstoel werd ondersteund door de Prof. Mr Herman de la Fontaine Verwey Stichting, de Koninklijke Bibliotheek en het Amsterdams Universiteitsfonds.

Van 1991 tot 2011 was hij conservator van de handschriften bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt hij aan een geschiedenis van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek en haar voorlopers.

Frederik Mullerlezing

De Frederik Mullerlezing is vernoemd naar de oprichter van de Bibliotheek van het Boekenvak, die is ondergebracht bij de Bijzondere Collecties. Met de jaarlijkse lezing wordt beoogd de Boekhistorische Collecties van de UvA in een breed perspectief te plaatsen.

Tijd en plaats
  • Vrijdag 1 september 2017, 17.00–18.00 uur, inloop vanaf 16.30 uur.
  • Singelkerk (Doopsgezinde Gemeente), Singel 452, Amsterdam

Toegang gratis, aanmelden verplicht via de Bijzondere Collecties UvA website.