De la Courtprijs voor Karin Scheper

Boekrestaurator Karin Scheper ontvangt dit jaar de De la Courtprijs van de KNAW voor haar proefschrift over de islamitische boekbindtraditie. De prijs, een bedrag van € 7500, is bedoeld voor iemand die onbezoldigd en zelfstandig onderzoek heeft gedaan.

Karin Scheper (1970) werkt als restaurator bij de Leidse Universiteitsbibliotheek. De afgelopen jaren deed zij, in haar eigen tijd en op eigen kosten, een onderzoek naar de islamitische boekbindtraditie. Dat resulteerde in haar bij Brill verschenen proefschrift The Islamic Bookbinding Tradition. A Book Archaeological Study.

Karin Scheper

Karin Scheper

Op basis van Midden-Oosterse en Zuidoost-Aziatische handschriften uit de collectie van de Leidse bibliotheek beschrijft ze voor het eerst de technieken waarmee islamitische boekbinders hun handschriften bonden. Scheper toont aan dat de gangbare ideeën over de slechte kwaliteit van de islamitische boekbindmethoden ongegrond zijn. Het werk van Scheper leidt, aldus de jury van de De la Courtprijs, tot een nieuwe wetenschappelijke benadering van de conservering van islamitische handschriften waar collegarestauratoren over de hele wereld hun voordeel mee kunnen doen.

Scheper studeerde boek- en papierconservering aan de Opleiding Restauratoren in Amsterdam en werkte als restaurator bij verschillende instellingen. Sinds 2000 leidt ze het atelier van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Als gastdocent is ze verbonden aan diverse opleidingen, ze geeft lezingen en workshops in het buitenland, en ze draagt in sterke mate bij aan de wetenschappelijke discussie over haar vakgebied.

Beeldmateriaal onderzoek Karin Scheper

Kijk voor divers beeldmateriaal.

Uitreiking

De De la Courtprijs wordt uitgereikt op 13 februari 2017, in de OBA in Amsterdam, tijdens het symposium De studie van het boek als object.

De De la Courtprijs wordt om de twee jaar uitgereikt voor wetenschappelijk onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen dat onbetaald en zelfstandig is verricht. Hiermee zet de KNAW personen in de schijnwerpers die in hun vrije tijd en met eigen middelen een bijzondere wetenschappelijke prestatie leveren.