Call for proposals: internationale workshop over Willem Goeree en de productie van kennis

Op 27 maart 2020 vindt in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een eendaagse workshop plaats over het werk van Willem Goeree (1635-1711), auteur, uitgever en boekverkoper. Doel van de workshop is niet alleen om de kennis over Goerees leven en werk te vergroten, maar ook om zijn activiteiten te situeren in de bredere context van kennisgeschiedenis.

Jonge en ervaren boekhistorici zijn van harte uitgenodigd om vóór 22 september 2019 voorstellen voor papers in te dienen die het werk van Goeree als uitgangspunt nemen om vragen te adresseren over de productie en verspreiding van vroegmoderne kennis.

De workshop wordt georganiseerd door Jessie Wei-Hsuan Chen (Universiteit Utrecht) en Alice Zamboni (The Courtauld Institute of Art, United Kingdom), met medewerking van Jeroen Vandommele (conservator KB en bestuurslid NBV) en financiële steun van de Koninklijke Bibliotheek.

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op ArtHist.