Boekhistorisch Forum IV

De Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd (KU Leuven) en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Universiteit Antwerpen) organiseren dit najaar, in samenwerking met de vakgroep Boekwetenschap (Universiteit van Amsterdam), het vierde Boekhistorisch Forum.

Het Forum is een workshop waarin universitaire onderzoekers lopend of toekomstig boekhistorisch onderzoek voorstellen aan hun peers. Het wil een informele ontmoetingsplaats zijn voor zowel recent afgestudeerde masters en jonge academici als beslagen onderzoekers, verbonden aan de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam. Op die manier hoopt het Boekhistorisch Forum een dynamische wisselwerking tot stand te brengen tussen junior en senior onderzoekers. Daarbij wordt boekhistorisch onderzoek breed opgevat, als onderzoek naar de materiële, literaire, culturele, sociale, economische en politieke aspecten van het boekenveld doorheen de eeuwen.

De vierde editie van het Boekhistorisch Forum vindt online plaats op donderdag 12 en vrijdag 13 november 2020. Het programma bestaat uit vier sessies, verspreid over twee dagen.

Inschrijven kan tot 30 oktober via nina.lamal@uantwerpen.be, met vermelding van het dagdeel dat u graag wilt bijwonen.

Donderdag 12 november
14:00Welkom door Heleen Wyffels (KU Leuven)
14:05Sessie 1: Intentie en gebruik in visuele media
Steven Jacobs (Universiteit Gent & Universiteit Antwerpen): 100 details: Kenneth Clark en het geïllustreerde kunstboek in de jaren 1930
Anne-Rieke van Schaik (Universiteit van Amsterdam): De kaart en ‘het gheschiet’. Een narratief-cartografisch onderzoek naar de nieuwskaart als herinneringskaart
15:05Pauze
15:25Sessie 2: Gemeenschappen en activisme
Floris Solleveld (KU Leuven): De Imaginaire Academie van Isaac Bullart
Inge van Vught (Universiteit van Amsterdam): Vrouwenboekbeweging en uitgeverij Atlanta tijdens de tweede feministische golf
Vrijdag 13 november
14:00Sessie 3: Collegenota’s
Jarrik Van Der Biest (KU Leuven): Op zoek naar de fundamenten van het zestiende-eeuwse universitaire bijbelonderricht: Leuvense notitieverzamelingen als boek-archeologisch object
Xander Feys, Maxime Maleux, Raf van Rooy (KU Leuven): Nota’s nemen in 16de-eeuws Leuven: Een database van tekstboeken uit het Drietalencollege
15:00Pauze
15:20Sessie 4: Collecties in kaart gebracht
Patricia Stoop (Universiteit Antwerpen): Vrouwelijke participatie aan literaire cultuur ontsluierd: een online databank van handschriften van en voor vrouwen in de Nederlanden (ca. 1250-1600)
Wim de Winter, Angela Schottenhammer, Mathieu Torck (KU Leuven): Reading Early Modern Books at Sea: the Use of Medical Works and Travelogues Crossing the Pacific and Indian Oceans
16:20Afsluiting door Violet Soen (KU Leuven)

Organisatoren: Pierre Delsaerdt, Violet Soen, Nina Lamal en Heleen Wyffels.