Tiele-Stichting stelt fellowships beschikbaar

De Tiele-Stichting heeft een fellowship-programma ontwikkeld om onderzoek op het terrein van boeken en lezen in Nederland en Vlaanderen verder te bevorderen. Eén fellowship is bestemd voor onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het verleden en de andere voor onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het heden. Aanvragen moeten vóór 1 november 2020 worden ingediend bij de Tiele-Stichting.

Jaarlijks worden twee Tiele-fellows financieel en wetenschappelijk ondersteund. Het stipendium bedraagt €1.500,- per maand, gedurende minimaal één en maximaal twee maanden. Het onderzoek dient in het jaar 2021 uitgevoerd te worden. De fellows kunnen, afhankelijk van de aard van het onderzoek en in overleg, een werkplek krijgen bij een van de instellingen die verbonden zijn aan de Tiele-Stichting (de aangeslotenen). Een wetenschappelijk adviseur, eveneens uit het netwerk van de Tiele-Stichting, begeleidt het project.

Kandidaten en aanvragen
Tiele-fellowships staan open voor iedereen met aantoonbare wetenschappelijke capaciteiten. Een voltooide promotie is geen voorwaarde.

Tijdpad
Aanvragen moeten vóór 1 november 2020 gemaild worden naar de coördinator van de Tiele-Stichting, Eline Gielen (info@tiele-stichting.nl). Het onderzoek wordt uitgevoerd gedurende een aaneengesloten periode in het jaar 2021. De fellow rapporteert aan de Tiele-Stichting aan het eind van het fellowship en verzorgt zo mogelijk een lezing op een Tiele-dag.

Meer informatie

https://tiele-stichting.nl/onderzoek/#fellows