Tiele-fellowships 2022

De call voor de Tiele-fellowships staat weer open!
Het fellowshipprogramma van de Tiele-Stichting is ontwikkeld om onderzoek op het terrein van boeken en lezen in Nederland en Vlaanderen verder te bevorderen. Jaarlijks worden twee Tiele-fellows financieel en wetenschappelijk ondersteund.

Het stipendium bedraagt € 1.500,- per maand, gedurende één en maximaal twee maanden. Het onderzoek moet worden uitgevoerd in het jaar 2022. De fellows kunnen, afhankelijk van de aard van het onderzoek en in overleg, een werkplek krijgen bij een van de instellingen die verbonden zijn aan de Tiele-Stichting (de Aangeslotenen). Een wetenschappelijk adviseur, eveneens uit het netwerk van de Tiele-Stichting, begeleidt het project.

Aanvragen moeten vóór 1 oktober 2021 gemaild worden naar de coördinator van de Tiele-Stichting, Judith van Kesteren (info@tiele-stichting.nl). Het Tiele-fellowship staat open voor iedereen met aantoonbare wetenschappelijke capaciteiten. Een voltooide promotie is geen voorwaarde. Een fellow rapporteert aan de Tiele-Stichting en verzorgt zo mogelijk aan het eind van het fellowship een lezing op een Tiele-dag. Voorstellen die vorig jaar zijn ingediend mogen opnieuw worden ingediend mits de door de selectiecommissie voorgestelde verbeteringen zijn doorgevoerd.

Kijk voor meer informatie op: https://tiele-stichting.nl/onderzoek/#fellows