Manuscript Monday – middeleeuwse Friese handschriften van Tresoar

De vierde lezing in de reeks Manuscript Mondays zal plaatsvinden in Tresoar op 24 februari 2020.

Hyugens ING en NWO nodigen u van harte uit om de lezing Taal, recht en vrijheid: de middeleeuwse Friese handschriften van Tresoar bij te wonen. Deze middag zullen we meer te weten komen over de Richthofencollectie van Tresoar, een collectie van middeleeuwse Friestalige werken en Middelnederduitse en Middelnederlandse rechtshandschriften. De inhoud van deze Oudfriese handschriften is in het verleden al veel bestudeerd, meestal vanuit een rechtshistorische of filologische invalshoek.

Er staan echter nog veel vragen open over de herkomst en de materiële verschijningsvorm van de handschriften. De collectie is een goudmijn aan nieuwe informatie. Jacob van Sluis zal de herkomst van deze collectie toelichten en daarna zullen Riemer Janssen, Anne Tjerk Popkema en Herre de Vries van onderzoeksgroep Pastei middels korte sneak previews inzicht geven in de inhoud van de handschriften en materiële aspecten die naar hun mening nog meer aandacht verdienen.

Datum: 24 februari 2020
Plaats: Leeuwarden, Tresoar, Gysbert Japicxszaal, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden
Tijd: 15.30-17.00 uur
Toegang is gratis maar graag opgeven via https://www.eventbrite.nl/o/huygens-manuscript-group-19927094018