Expositie ‘Geweld in zwart-wit: executies en boekillustraties in de Nederlandse Republiek’

Van 13 december 2019 tot 24 februari 2020 zijn bij de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit in Amsterdam executieprenten van 17e-eeuwse Nederlandse graveurs te zien. Dr. Michel van Duijnen maakte een selectie van inventieve executieverbeeldingen uit de VU-collectie Oude Drukken. Op 19 december verdedigde Van Duijnen aan de VU met succes zijn proefschrift over geweldsverbeelding in de late 17e-eeuwse Nederlandse prentkunst.

Executies: 17e-eeuwse Nederlandse prentmakers konden er geen genoeg krijgen. Hele boekenreeksen werden volgestopt met afbeeldingen van onthoofdingen, verkoolde lijken en verminkte lichamen. Zelfs als het aantal executies in de Republiek langzaam afneemt – gedurende de tweede helft van de 17e eeuw – groeit de productie en de kwaliteit van executieprenten gestaag.

De prenten toonden niet zozeer de alledaagse strafpraktijk (die gratis op de Dam te zien was), maar vooral vormen van geweld die uitzonderlijk waren. Bijvoorbeeld vreemde en ouderwetse executiemethoden of mislukte onthoofdingen. Kortom, het ging vaak om uitzonderlijke vormen van geweld die men in de Nederlandse Republiek vrijwel alleen in prentvorm kon aanschouwen. Executies op de Dam waren gratis te bezichtigen, maar een boek vol executieprenten was alleen voor de rijke bovenlaag van de Republiek weggelegd.

Lees meer over de tentoonstelling