boekgeschiedenis.nl

Deze website wordt beheerd door de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV). De nieuwsvoorziening komt tot stand in samenwerking met de Dr. P.A. Tiele-Stichting en de dienst Bibliopolis van de Koninklijke Bibliotheek.

Webmaster: Andrea Reyes Elizondo

E-mail: a.e.reyes.elizondo@CWTS.leidenuniv.nl