Onzichtbare collecties, het verhaal van het materiaal 

Op 10 maart 2023 vindt in de KB Nationale Bibliotheek in Den Haag  de eerste ‘Dag van de materialiteit’ plaats.  

Een collectie verguldstempels tussen de boeken, drukkersmateriaal in een provinciaal archief, een riem papier in de KB. Ze vertegenwoordigen allemaal een belangrijke materiaal-technische waarde binnen het papieren erfgoed. Maar ze hebben ook met elkaar gemeen dat ze afwijken van de rest van de collectie. Hoe zorg je dan toch dat ze vindbaar en toegankelijk blijven? Waar in de catalogus vinden we het verhaal van het materiaal? En wie kunnen we nog vragen om dat verhaal  te vertellen? 

» Lees meer

Excursie naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Excursie naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht: De collectie van Hubert van Buchell (1513-1599)

Op 24 februari organiseert de NBV een excursie voor haar leden naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waar oud-NBV-bestuurslid Katell Lavéant en conservator Bart Jaski ons meenemen in de collectie van Hubert van Buchell (1513-1599). Deze verzameling, grotendeels in de originele zestiende-eeuwse banden bewaard, ligt aan de basis van wat nu de universiteitsbibliotheek is. Katell en Bart verzorgen deze middag inleidende presentaties, waarna we onder hun begeleiding in kleinere groepen gelegenheid hebben om een selectie van boeken te bekijken.

» Lees meer

STUDIEMIDDAG: VERWEESD GEDRUKT ERFGOED & MECENAAT

Op vrijdag 2 december organiseert het Allard Pierson in samenwerking met de Nederlandse Boekhistorische Vereniging een studiemiddag over het belang van gedrukt erfgoed. De aanleiding is een recente schenking van Willem Heijting aan het Allard Pierson van ruim 120 unieke Nederlandse oude drukken. Over deze schenking schreef Heijting in het Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2021 (verschenen voorjaar 2022) het artikel ‘Niet in de STCN. Verweesd gedrukt erfgoed, bibliofilie en mecenaat’. Aan de hand van enkele voorbeelden uit de schenking wijst hij op het belang van gedrukt erfgoed, niet alleen voor boekhistorici, maar voor de cultuur in het algemeen en geeft hij een pleidooi voor de oprichting van een nationaal fonds ter ondersteuning van de instellingen die het gedrukte erfgoed beheren.

» Lees meer
1 2 3 4 5 63