‘Necessary for all women’: Writing a Thesis on Female Reading, 1500-1650 – Door Jessie Pietens

As my research master Classical, Medieval and Early Modern Studies progressed, it became time to choose a subject for my thesis. As an avid reader myself, I wondered what reading was like in premodern times and how women may have been challenged or encouraged to read back then. I have therefore written my thesis on the discourse on and practice of female reading in England, Scotland and the Low Countries between 1500-1650, paying specific attention to the similarities in the discourse and practice within and between these countries, while also respecting and highlighting what makes each of them unique.

» Lees meer

Van ‘twigging’ tot bruggenhoofden: De definitieve vestiging van de gespecialiseerde wetenschapsuitgeverij in de naoorlogse jaren – online sessie

Op donderdag 20 mei organiseert de NBV weer een online sessie. Fleur Praal schetst in deze online sessie de context van de zich specialiserende wetenschapsuitgeverij na de oorlog, in een cruciale periode van vestiging, wederopbouw en bloei.

» Lees meer

Een middeleeuwse ‘whodunit’ – Door Janneke van Es

In de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam ligt het enige bekende handschrift met de Middelnederlandse tekst van de Parabelen van Cyrillus (hs. IV F 31). De collectie dierenverhalen is in het Middelnederlands wel volledig overgeleverd in de vijftiende-eeuwse incunabel, maar het handschrift uit dezelfde eeuw is niet meer compleet. Er missen meerdere bladen door het handschrift heen. De meeste van deze missende stukken zijn volledig, zonder sporen, uit het handschrift verdwenen. Eén blad daarentegen is op een weinig subtiele manier voor de helft afgesneden. In het perkament zitten opvallende verticale inkepingen en het blad dat daarachter hoorde te zitten, is ook niet meer aanwezig. Voor een vak van de master Boekwetenschap heb ik onderzoek gedaan naar dit afgesneden blad. Is er een reden geweest voor het afsnijden van het blad en valt er een dader aan te wijzen?

» Lees meer
1 2 3 4 55