Excursie naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Excursie naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht: De collectie van Hubert van Buchell (1513-1599)

Op 24 februari organiseert de NBV een excursie voor haar leden naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waar oud-NBV-bestuurslid Katell Lavéant en conservator Bart Jaski ons meenemen in de collectie van Hubert van Buchell (1513-1599). Deze verzameling, grotendeels in de originele zestiende-eeuwse banden bewaard, ligt aan de basis van wat nu de universiteitsbibliotheek is. Katell en Bart verzorgen deze middag inleidende presentaties, waarna we onder hun begeleiding in kleinere groepen gelegenheid hebben om een selectie van boeken te bekijken.

» Lees meer

STUDIEMIDDAG: VERWEESD GEDRUKT ERFGOED & MECENAAT

Op vrijdag 2 december organiseert het Allard Pierson in samenwerking met de Nederlandse Boekhistorische Vereniging een studiemiddag over het belang van gedrukt erfgoed. De aanleiding is een recente schenking van Willem Heijting aan het Allard Pierson van ruim 120 unieke Nederlandse oude drukken. Over deze schenking schreef Heijting in het Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2021 (verschenen voorjaar 2022) het artikel ‘Niet in de STCN. Verweesd gedrukt erfgoed, bibliofilie en mecenaat’. Aan de hand van enkele voorbeelden uit de schenking wijst hij op het belang van gedrukt erfgoed, niet alleen voor boekhistorici, maar voor de cultuur in het algemeen en geeft hij een pleidooi voor de oprichting van een nationaal fonds ter ondersteuning van de instellingen die het gedrukte erfgoed beheren.

» Lees meer

Oproep voor voorstellen MNL-fellowships 2022

MNL-fellowships bieden steun aan (beginnende) onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën. De MNL hoopt met deze fellowships het onderzoek op haar werkterrein te stimuleren en continueren. Het werkterrein omvat de Nederlandse taal- en letterkunde, geschiedenis en oudheidkunde of de onderlinge samenhang van deze gebieden. MNL-fellows krijgen een beurs om gedurende enkele maanden onderzoek te doen. De deadline voor het indienen van voorstellen is 15 december 2022. Zie het bericht van de MNL voor alle informatie en voorwaarden.

1 2 3 4 62