Tiele-scriptieprijs 2019

Tiele-scriptieprijs 2019 
De Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin van het woord. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland en Vlaanderen. De scriptie moet zijn afgerond en door de onderwijsinstelling aanvaard in het academisch jaar 1 september 2018  1 september 2019.

Prijs en publicatie 
Voor de beste inzending looft de Tiele-Stichting – gesponsord door de Nederlandse Taalunie – een prijs van € 1.000,- uit. Daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar om in overleg met de auteur de scriptie te (doen) publiceren in een passend vakblad, op internet of als afzonderlijke publicatie. De stichting wordt gesteund door de Stichting Frederik Mullerfonds, die een subsidie van maximaal   € 1.000, – voor de gemaakte kosten beschikbaar stelt. De sluitingsdatum voor de inzending is 1 oktober 2019.

Inlichtingen en inzending 
Inlichtingen over de scriptieprijs zijn te verkrijgen bij Eline Gielen, coördinator van de Dr. P.A. Tiele-Stichting. Je kunt je scriptie (Word/PDF) mailen naar info@tiele-stichting.nl.