Tiele-dag 2017

De afgelopen 15 jaar hebben instellingen, organisaties en bedrijfsleven in hoog tempo hun bedrijfsvoering gedigitaliseerd. Toch krijgt het beheren en toegankelijk houden van digitale informatie nog niet de aandacht die het verdient. Ook (boek)historici worden in toenemende mate geconfronteerd met gebrekkig of niet bewaarde digitale informatie. Wat betekent dit voor de toekomst van de boekwetenschap? En hoe gaan we deze alsmaar groeiende informatiekloof te lijf?

» Lees meer