Teylers Museum: Een ode aan de Nederlandse vlinder

Mensen houden van vlinders, maar minder van rupsen. Hun ontstaan en gedaanteverwisseling was lange tijd een mysterie. Rond 1700 kwam daar verandering in: gewapend met lens, microscoop en vlindernet deden geleerden en kunstenaars belangrijke ontdekkingen over de levenscyclus van rups tot vlinder. De verwondering over ‘Gods schepping’ was groot. De insectenstudie werd een populaire liefhebberij van de burgerij.