Werkgroepen

De NBV stimuleert de leden deel te nemen aan werkgroepen die zich actief bezig houden met bepaalde aspecten uit de wereld van het boek. Er is momenteel één werkgroep actief binnen de NBV:

  • De werkgroep Ledeboer richt zich op het verzamelen van biografische gegevens van personen die in het Nederlandse boekenvak actief zijn geweest: drukkers, boekverkopers, uitgevers, letterontwerpers, boekverzorgers, enz. Informatie over deze werkgroep kan verkregen worden bij Marieke van Delft (marieke.vandelft@kb.nl).