De Narcisbinderij ontmaskerd – online sessie

Op maandag 14 december om 20:00 houdt co-voorzitter van de NBV Herre de Vries een online sessie voor leden van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap en andere belangstellenden. Herre presenteert de resultaten van zijn recente onderzoek naar de Leeuwarder meesterboekbinder Roelof Hunia (ca. 1722-1803).

Afgelopen voorjaar verleende Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum) onderzoeksgroep Pastei de opdracht om de Richthofencollectie te onderzoeken en beschrijven. Deze collectie laat-middeleeuwse rechtshandschriften is vernoemd naar de vorige eigenaar, Karl Freiherr von Richthofen (1811-1888). Het was echter een eerdere eigenaar, de Friese jurist Petrus Wierdsma Sr. (1729-1811), die de handschriften voor het eerst bij elkaar bracht en wellicht ook de grootste stempel op de collectie drukte. Dat laatst bijna in letterlijke zin. Hij voorzag de handschriften ten dele van inhoudsopgaven en registers en liet deze meebinden in nieuwe banden. Zeker vijf van de tien handschriften werden in zijn opdracht herbonden in de jaren 1780.

De sober gedecoreerde banden zijn door vergelijking met het stempelcorpus dat Jan Storm van Leeuwen samenstelde voor zijn ‘Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century’, te koppelen aan binders met de noodnamen Friese Prijsbinderij en Narcisbinderij. De collectie van Tresoar en het naastgelegen Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) bevatten veel ‘contextueel archief’, zoals archieven van notabele Friese families en diverse gerechtelijke en bestuurlijke archieven. Met de rekeningboeken van Friesmastate in Tresoar was het mogelijk de persoon achter de Narsisbinderij te identificeren: Roelof Hunia. Vervolgens gaven onder andere de authorisatie- en hypotheekboeken in het HCL meer inzicht in de levenswandel van deze Roelof Hunia.

Herre de Vries presenteert de voorlopige uitkomsten uit zijn onderzoek en diverse boekbanden die hij aan Hunia heeft kunnen toeschrijven. Ook besteedt hij aandacht aan zijn zoekproces. Dit laat zien welke mogelijkheden deze combinatie van boekbanden- en archiefonderzoek biedt bij de identificatie van anonieme boekbinders en het verschaffen van inzicht in hun werkwijze, netwerken en levenswandel.

Herre de Vries

Herre de Vries is vele jaren als MA-gediplomeerd boekrestaurator werkzaam o.a. in de Vaticaanse bibliotheek en is tevens mede-eigenaar van atelier RNA-restauratie te Amsterdam.                             

U kunt deze bijeenkomst digitaal bijwonen via deze link.