Activiteiten

Scheepvaartmuseum-Amsterdam-wikimediaSinds haar oprichting in 1993 heeft de Nederlandse Boekhistorische Vereniging op eigen initiatief en samen met anderen allerlei activiteiten georganiseerd. Naast de jaarlijkse ledenvergadering organiseert de NBV ook jaarlijks minimaal twee excursies naar tentoonstellingen, bibliotheken of andere instellingen die iets met het boek te maken hebben. De NBV streeft ernaar om de twee jaar een boekhistorisch congres te organiseren. Alle evenementen gaan vergezeld van interessante voordrachten over boekhistorische onderwerpen.

De onderstaande links geven een overzicht van berichten over de genoemde activiteiten:

 

Foto: Het Zeemagazijn in Amsterdam, waar het – door ons bezochte – Scheepvaartmuseum huist, I, Taks. CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons