Jaarboekbijlagen

Op deze pagina vindt u alle bijlagen die niet in de jaarboeken opgenomen zijn.

Jaarboek 2014

  • Bijlage bij Daniel Bellingradt | Trading Paper in Early Modern Europe. On Distribution Logistics, Traders, and Trade Volumes between Amsterdam and Hamburg in the Mid-Late Eighteenth Century

Jaarboek 2011

  • Bijlage bij Louis Saalmink | Van huis tot huis met boekjes en venten. Colporteren met Elias Annes Borger

Jaarboek 2009

  • Bijlage bij Ad Leerintveld | Ex libris: ‘Constanter’, Boeken uit de bibliotheek van Constantijn Huygens

Jaarboek 2008

  • Bijlage bij Goran Proot | Gebruikssporen in programmaboekjes voor het collegetoneel van de jezuïeten in de Provincia Flandro-Belgica (1575-1773)
  • Bijlage bij Erik Geleijns | Niet gedrukt in Den Haag, Achttiende-eeuwse boeken met een vals Haags impressum
  • Bijlage bij Jan Gielkens | De Nederlandse vertalingen van Walter Scotts Ivanhoe 1824-2006

Jaarboek 2004

  • Bijlage bij Sabrina Corbellini en Gerrit Verhoeven | Een Delftse boekencatalogus uit 1573
  • Bijlage bij Jos van Heel | Johannes Enschedé (1708-1780). Een drukker en lettergieter op zoek naar de oorsprong van zijn kunst
  • Bijlage bij Lesley Monfils | Een boek gaat door de wereld. Verspreiding en vroege bezitters van Balthasar Bekkers De Betoverde Weereld (1691)
  • Bijlage bij Thijs Weststrate | Drukker-ordinaris van de Staten van Zeeland. Het bedrijf van Symon Moulert en erfgenamen (1597-1646) als Statendrukkers (1618-1646)